Professioneel begeleiden.

Coaching en supervisie
Coaching en supervisie worden ingezet om te kijken naar en het reflecteren op eigen handelen.
Wat gaat nu al goed maar vooral ook: wat kan nog beter? Of als je vaak met dezelfde thema’s bezig bent,
kan dit een reden zijn eens met een extern iemand hierover bezig te zijn.

Welke thema’s kunnen dit zijn?
• Tijdsdruk: lukt het me om alle taken in de beschikbare tijd af te krijgen?
• Leiderschap: hoe geef ik mijn leiderschap vorm en inhoud?
• Perfectionisme: hoe ga ik daar mee om?
• Controle t/o loslaten: ben ik een controlefreak, maar wil/moet ik meer (leren) loslaten?
• Toekomst: wat wil ik eigenlijk (echt) doen?
• Waarden: wat vind ik waarde(n)vol in mijn leven?

Werkwijze
Naast het voeren van gesprekken gebruik ik ook andere werkvormen: o.a. werken met verhalen, filmfragmenten en/of het uitvoeren van schrijfoefeningen.
Laatstgenoemde werkvormen doen een beroep op het on(der)bewuste waardoor er andere én betere resultaten worden geboekt.
Bewust kijken, bewust denken en bewust doen.

Testimonial
Kees: een startende directeur basisonderwijs:

• naast het spiegelen wat Pieter deed, was er genoeg bevestiging.
• inzichten zijn toepasbaar in de praktijk.
• goede balans tussen zelf tot antwoorden komen en geholpen worden bij het zoeken naar antwoorden.
• Pieter is een fijne coach geweest. Naast zijn vragen die aanzetten tot denken, put hij zelf uit een waardevolle schat van ervaringen.


“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.”